Document Library

IDTitleContentImageDateCategoriesLinkhf:doc_categories
4995ইজারা বিজ্ঞপ্তি-01/2023-2024February 5, 2024%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf
4990মুক্তাগাছা পৌরসভার O&M বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা 2023-2024January 24, 2024q-m %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4988মুক্তাগাছা পৌরসভার O&M বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা 2022-2023January 24, 2024q-m %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4986মুক্তাগাছা পৌরসভার বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা ডিসেম্বর’2023January 24, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4984মুক্তাগাছা পৌরসভার আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সভা ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4982মুক্তাগাছা পৌরসভার যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4980মুক্তাগাছা পৌরসভার দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির সভা ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4978মুক্তাগাছা পৌরসভার হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4976মুক্তাগাছা পৌরসভার সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4974মুক্তাগাছা পৌরসভার নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4972মুক্তাগাছা পৌরসভার কর নিরূপন ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4968মুক্তাগাছা পৌরসভার তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4965মুক্তাগাছা পৌরসভার আইন শৃঙ্খলা ও জন নিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4963মুক্তাগাছা পৌরসভার মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4961মুক্তাগাছা পৌরসভার স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির মিটিং ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4959মুক্তাগাছা পৌরসভার নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মিটিংঅক্টোবর’2023January 23, 2024%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4957মুক্তাগাছা পৌরসভার নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মিটিং ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4954মুক্তাগাছা পৌরসভার নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মিটিং নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%8f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b2%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a8 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4950মুক্তাগাছা পৌরসভার শহর সমন্বয় কমিটি(টিএলসিসি)এর সভা ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4948মুক্তাগাছা পৌরসভার শহর সমন্বয় কমিটি(টিএলসিসি)এর বিশেষ সভা জুন’2023January 23, 2024%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4946মুক্তাগাছা পৌরসভার দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মিটিং ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4944মুক্তাগাছা পৌরসভার দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মিটিং নভেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4942মুক্তাগাছা পৌরসভার দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মিটিং অক্টোবর’2023January 23, 2024%e0%a6%aa%e0%a7%8b%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%8f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%b6%e0%a6%a8 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4939মুক্তাগাছা পৌরসভার গ্রীভেন্স রিড্রেস সেল (জিআরসি) কমিটির মিটিং ডিসেম্বর’2023January 23, 2024%e0%a6%97%e0%a6%bf%e0%a6%ad%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%b8-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%a1%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b8-%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b2-grc %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4936পৌরসভার আবর্জনা অপসারন ও হস্তান্তর বিষয়ক অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির মিটিংJanuary 22, 2024%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%80-%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4 %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4815e-GP Tender- 01/2023-2024November 22, 2023%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf
4799TLCC MEETING JULY-SEPTEMBER’2023November 22, 2023, %e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%b2%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a6%bf %e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a6%aa-%e0%a7%a9
4713শহর সমন্বয় কমিটি(TLCC)October 5, 2023